FRESH DAIRY
YELLOW CHEESE
CHEESE

Where you can buy our products

Why FIVE CONTINENTS?

– Our products are a testament to our respect for the consumer, as they are made solely from milk;
– Our products are renowned for their refined taste;
– Our products have earned recognition for meeting strict quality standards.;
– We have gained recognition in the domestic and international market;
– Our commitment to promoting healthy values and principles is evident in all aspects of our food industry activities.

Our products

– Clean, made with quality natural ingredients: fresh local milk and selected lactic cultures;
– Healthy, produced using technology that adheres to the clean label principle, free of preservatives and artificial ingredients;
– Made within the factory in Răchiți, in a geographical area with a tradition in cheese production;
– Acknowledged, nationally and internationally, for their superior level of quality;
– Provide actual health benefits for consumers, regardless of their age group.

Technology

– Modern equipment for manufacturing, dosing/portioning, and packaging;
– Automated processes throughout the entire production flow;
– Modern packaging for the product;
– High-performance analysis laboratory equipped with the latest supplies and staffed by dedicated quality control specialists;
– Experienced specialists in the dairy processing industry, flexible and visionary, keeping up with the latest trends in the field.

Why FIVE CONTINENTS?

– Pentru respectul pe care îl acordăm consumatorului, oferindu-i produse obținute exclusiv din lapte;
– Pentru gustul rafinat al produselor;
– Pentru că ne-am stabilit standarde înalte de calitate în ceea ce privește produsul;
– Pentru că am dobândit recunoaștere pe piața internă, dar și pe piața externă;
– Pentru apartenența la valori și principii sănătoase în raport cu tot ceea ce implică desfășurarea activității în industria alimentară.

Our products

– Curate, realizate din ingrediente naturale de calitate: lapte prospăt, din surse locale, și culturi lactice selecționate;
– Sănătoase, realizate după tehnologie respectând eticheta curată, fără conservați și aditivi;
– Realizate în cadrul fabricii din Răchiți, într-un areal geografic cu tradiție în producția de brânzeturi.;
– Recunoscute, pe plan național și internațional, pentru nivelul superior de calitate;
– Cu beneficii reale pentru sănătate, indiferent de segmentul de vârstă din care face parte consumatorul.

Technology

– Utilaje moderne pentru fabricație, dozare/porționare și ambalare;
– Procese automatizate, pe întreg fluxul de producție;
– Ambalaje moderne pentru produs;
– Laboratoare performante de analiză, cu dotări de cea mai nouă generație, în care activează specialiști dedicați controlului de calitate;
– Specialiști cu experiență în industria de procesare a laptelui, adaptabili și cu viziune, care țin pasul cu cele mai noi tendințe din domeniu.

Pentru îmbunătățirea experienței de navigare acest site web folosește cookie-uri.